Miljø

________________________

I august 2020 traf Region Hovedstaden en ny afgørelse om offentlig indsats på den grund Tuborg Sundpark ligger på samt nuancering af forureningens betydning for boligerne på grunden. Grunden er tidligere kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven og er nu i forureningskategori F0. Forureningen udgør ikke en risiko overfor anvendelse af boligen.


Følgebrevet og afgørelsen kan findes her:


Følgebrev

Afgørelse


I april og maj 2022 skal der foretages undersøgelser af overfaldevandet med boringer i området.


Orienteringsskrivelse herom fra Region Hovedstaden