Vedligeholdelse af ejendommene

_______________________________

Bestyrelsen for ejerforeningen Tuborg Sundpark følger en af generalforsamlingen godkendt vedligeholdelsesplan. Denne opdateres løbende i samarbejde med konsulenter og foreningens tilknyttede håndværkere.

Det er ambitionen at bebyggelsen Tuborg Sundpark skal fremstå vel vedligeholdt til glæde for ejere og lejere samt besøgende og interessenter i området.

Vedligeholdelsesplan (Excel)


Konsulentens oplæg til vedligeholdelsesplan (2013)


Haveanlægget vedligeholdes af firmaet Grøn Vækst efter en vedligeholdelsesplan aftalt med bestyrelsen og under årlig vejledning af en ekstern konsulent.