Vedligeholdelse af ejendommene

_______________________________

Bestyrelsen for ejerforeningen Tuborg Sundpark følger en af generalforsamlingen godkendt vedligeholdelsesplan. Denne opdateres løbende i samarbejde med konsulenter og foreningens tilknyttede håndværkere.

Det er ambitionen at bebyggelsen Tuborg Sundpark skal fremstå vel vedligeholdt til glæde for ejere og lejere samt besøgende og interessenter i området.

Vedligeholdelsesplanen er efterset og opdateret af konsulentfirmaet Niras i efteråret 2022 for perioden 2023 - 2033.

Konsulentens bemærkninger til stand og den nye plan (2023)


Planlagt vedligehold 2023 - 2033


Haveanlægget vedligeholdes af firmaet Grøn Vækst efter en vedligeholdelsesplan aftalt med bestyrelsen og under årlig vejledning af en ekstern konsulent.


Arkiv:


Konsulentens oplæg til oprindelig vedligeholdelsesplan (2013)