Viceværten

Vicevært : Jørgen Flink ______________________

Træffetider

Mandag kl. 07.00 - 11.00

Onsdag kl. 07.00 - 11.00

Fredag Kl. 07.00 - 11.00


Telefon + 45 40 81 07 50


Mail : tuborgsundpark@gmail.com


Mail til viceværten for orientering og ikke presserende opgaver (læses lejlighedsvis)


Viceværten

Arbejdsopgaver og ansvarsområde


Vicevært Jørgen Flink udfører mange små og store opgaver for ejendommen i det daglige for at sikre, at de fremtræder pænt og rydeligt og med velfungerende tekniske installationer. Jørgens opgaver har med ejendommens drift at gøre, og ansvarsområdet indeholder ikke reparationer indendørs i de enkelte lejligheder. Opgaverne aftales med bestyrelsen.


Hovedopgaver (listen er ikke fyldestgørende)

 • Føre opsyn med ejendommen, orientere bestyrelsen om uregelmæssigheder
 • Rekvirering af håndværkere til reparationsarbejder på ejendommens fælles bygningsdele og installationer. Kontrol af udførelsen.
 • Sikre lovpligtigt tilsyn af tekniske installationer (sprinkler, brandalarm, centralvarme, belysningsanlæg etc)
 • Månedlige aflæsninger af forbrug på vand, varme og el
 • Foretage småreparationer, herunder udskiftning af lyskilder, justering af dørpumper, smøring etc.
 • Opsætte orienteringsskrivelser på opslagstavlerne ved driftstop og forestående håndværkerarbejder.
 • Bestille og udskifte navneskilte i dørtelefonanlæg, postkasser og hoveddøre. Udskiftning af batterier i kodelåssystemet samt ajourføring af liste over tildelte adgangskort og nøgler.
 • Serviceopgaver som f.eks. rekvirering af nøgler og adgangskort samt udlevering af olie til træværk
 • Skraldecontainere køres frem og retur på afhentningsdage, skralderum og området omkring containere skal holdes rent. Containere renholdes.
 • Regelmæssige fejning af udearealer, varmecentral, tavlerum, garage og depotgange efter aftale
 • Rundering på tagene, fjerne evt. fuglereder og visuel kontrol af tagpap/inddækninger.