Affaldshåndtering

__________________________

Læs om affaldshåndteringen ! (åbner link til Gentofte Kommune)


Read about the recycling policy ! (opens link to Gentofte Kommune)


Vi sorterer ved kilden

Der er opstillet containere til affaldstyper i P-kælderen og restaffald kan smides gennem skakten til en opsamlingsbeholder. Det er ikke svært at gøre det til en vane at sortere ved kilden.


De grønne poser må kun bruges til biologisk affald og bio containeren må kun bruges til bio affald.


Der er IKKE storskraldsordning i Tuborg Sundpark. Der henvises til Gentofte Kommunes genbrugsplads.

Undlad at blande affald i containerne.

  • Ingen flasker, pap eller flamingo i plastcontaineren;
  • Ingen flamingo, plast eller blandingsposer i papcontaineren
  • Pizzabakker og andet take away affald skal i restaffald


Knude på affald mindsker lugtgener og smittefare

Affald til skakten skal i poser og der bindes knude på, inden det smides i skakten eller lægges i containeren til restaffald. Brugte mundbind skal også i de lukkede poser. Dels sviner det ikke i skakten og dels skærmes skraldefolkene mest muligt i forhold til smitte (fra f.eks. Corona) og vi undgår spredning ved blæst.

På Bio affald i grønne poser skal der bindes knude inden det smides i containeren til bioaffald i P kælderen.

Endelig skal plastbakker fra kød og fisk også i lukkede poser med knude inden det smides i containeren til plastaffald.