Næste Generalforsamling

_______________________

Den næste generalforsamling forventes afholdt 27 april 2023.

Indkaldelse med agenda skal udsendes senest 4 uger før ovenstående dato.

Beretning, regnskaber, budget, vedligeholdelsesplaner samt evt forslag skal være medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen, men udsendes traditionelt sammen med indkaldelsen.

Referater fra tidligere generalforsamlinger findes under punktet generalforsamlingsreferater.