Næste Generalforsamling

_______________________

Næste generalforsamling forventes afholdt i slutningen af april 2025. Datoen annonceres her så snart den er fastlagt.Referater fra tidligere generalforsamlinger findes under punktet generalforsamlingsreferater.