Næste Generalforsamling

_______________________

Den næste generalforsamling afholdes 27 april 2023 i The Cube, Tuborg Havnevej 15.


Indkaldelse med agenda skal udsendes senest 3 uger før ovenstående dato.


Beretning, regnskaber, budget, vedligeholdelsesplaner samt evt forslag skal være medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen, men udsendes traditionelt sammen med indkaldelsen.


Referater fra tidligere generalforsamlinger findes under punktet generalforsamlingsreferater.