Næste Generalforsamling

_______________________

Næste generalforsamling forventes afholdt i slutningen af april 2022.


P.gr af Corona pandemien blev generalforsamlingen i 2021 med accept fra medlemmerne afholdt i to omgange.

Første del af den ordinære Generalforsamling i 2021 blev afholdt virtuelt 22. april 2021 og havde fokus på drift og vedligehold.


Anden del af den ordinære generalforsamling til behandling af indkomne forslag og bestyrelsesvalg blev afholdt 2 september 2021.

Referatet fra de to afdelinger af årets generalforsamling findes under punktet generalforsamlingsreferater.


For referater fra tidligere møder se under ‘Generalforsamlingsreferater’.