Parkering i området

___________________

Der er pr 1 juni 2021 indført P-forbud langs fortovskant og af-og pålæsning tilladt i max 30 minutter langs kanal og havneområdet. Dette har afhjulpet den til tider kaosprægede parkering som i perioder gjorde færdsel til og fra Tuborg Sundpark vanskelig.

I Tuborg Sundpark har hver lejlighed adgang til en nummereret parkeringsplads i parkeringskældrene. Da der kun er ½ P-plads pr. lejlighed på terræn ved beboerparkeringen, er det vigtigt at man benytter sin plads i parkeringskælderen for at undgå parkeringsproblemer i området. Det er også vigtigt at undgå ’udlån’ af terræn pladser til f.eks. bådejere da det giver begrænsninger for ejerne i Tuborg Sundpark og deres gæster.

Parkering langs husmurene må kun foregå ved af og pålæsning.

Green Mobility’s el udlejningsbiler må ikke parkeres/henstilles i længere tid på Ejerforeningens parkeringspladser. Hvis firmaet kontaktes fra Tuborg Sundpark, og bilen er afmeldt, bliver den snarest muligt afhentet.

I henhold til brandvæsnets forskrifter må der ikke hensættes effekter som dæk, dunke med sprinkler, større brandbare elementer etc. i parkeringskældrene. 

Cykler kan ved evt. pladsmangel i cykelstativerne sættes ud for egen parkeringsplads i P-kælderen, men ikke ud for andre ejeres nummererede pladser.

Kun viceværten må flytte rundt på og opsætte kajakbøjler. Kajakker skal opbevares i de ophængte kajakbøjler uden omkringliggende effekter.