Parkering i området og regler i P kældre

_________________________

I Tuborg Sundpark har hver lejlighed adgang til en nummereret parkeringsplads i parkeringskældrene. Der er på den fælles beboerparkering foran bygningerne kun afsat ½ P-plads pr. lejlighed.


Det er vigtigt, at man i videst muligt omfang benytter sin plads i parkeringskælderen for at undgå parkeringsproblemer i området. Hvis der er mere end en bil i husstanden, skal den ene bil altid parkeres i P-kælderen.


Der skal parkeres indenfor de markerede båse.


Det er vigtigt at undgå længere varende 'udlån' af terræn pladser til f.eks. familiemedlemmer eller bådejere da det giver begrænsninger for ejerne i Tuborg Sundpark og deres gæster.


Parkering langs husmurene må kun foregå ved af og pålæsning.


Green Mobility’s el udlejningsbiler kan bestilles til, men må ikke parkeres/henstilles i længere tid på Ejerforeningens parkeringspladser. Hvis firmaet kontaktes fra Tuborg Sundpark, og bilen er afmeldt, bliver den snarest muligt afhentet.

Der er pr 1 juni 2021 indført P-forbud langs fortovskant og af-og pålæsning tilladt i max 30 minutter langs kanal og havneområdet. Dette har afhjulpet den periodisk kaosprægede parkering som tidligere gjorde færdsel til og fra Tuborg Sundpark vanskelig. En pullert skal forhindre kørsel uden ærinde langs yderhavnens kanter.

Cykler kan ved evt. pladsmangel i cykelstativerne sættes ud for eller på egen parkeringsplads i P-kælderen, men ikke ud for andre ejeres nummererede pladser.

På grund af den begrænsede plads bør ældre cykler, der ikke længere benyttes, bortskaffes. Viceværten sørger for en årlig mulighed for cykeloprydning.

Kun viceværten må flytte rundt på og opsætte kajakbøjler. Kajakker skal opbevares i de ophængte kajakbøjler uden omkringliggende effekter.  Husk at orientere viceværten hvis kajak og kajakbøjlerne ikke længere benyttes.


Vigtigt: I henhold til brandvæsnets forskrifter må der ikke hensættes effekter som dæk, dunke med sprinkler, større brandbare elementer, storskrald etc. i parkeringskældrene.