Parkering i området og regler i P kældre

_________________________

Der er pr 1 juni 2021 indført P-forbud langs fortovskant og af-og pålæsning tilladt i max 30 minutter langs kanal og havneområdet. Dette har afhjulpet den periodisk kaosprægede parkering som gjorde færdsel til og fra Tuborg Sundpark vanskelig.

I Tuborg Sundpark har hver lejlighed adgang til en nummereret parkeringsplads i parkeringskældrene. Der er kun ½ P-plads pr. lejlighed på terræn ved beboerparkeringen. Det er derfor vigtigt, at man i videst muligt omfang benytter sin plads i parkeringskælderen for at undgå parkeringsproblemer i området. Hvis der er mere end en bil i husstanden, skal den ene bil altid parkeres i P-kælderen. 


Det er også vigtigt at undgå længere varende ‘udlån’ af terræn pladser til f.eks. familiemedlemmer eller bådejere da det giver begrænsninger for ejerne i Tuborg Sundpark og deres gæster.


Parkering langs husmurene må kun foregå ved af og pålæsning.

Green Mobility’s el udlejningsbiler kan bestilles til, men må ikke parkeres/henstilles i længere tid på Ejerforeningens parkeringspladser. Hvis firmaet kontaktes fra Tuborg Sundpark, og bilen er afmeldt, bliver den snarest muligt afhentet.

I henhold til brandvæsnets forskrifter må der ikke hensættes effekter som dæk, dunke med sprinkler, større brandbare elementer, storskrald etc. i parkeringskældrene. 

Cykler kan ved evt. pladsmangel i cykelstativerne sættes ud for eller på egen parkeringsplads i P-kælderen, men ikke ud for andre ejeres nummererede pladser.

På grund af den begrænsede plads bør ældre cykler, der ikke længere benyttes, bortskaffes. Viceværten sørger for en årlig mulighed for cykeloprydning.

Kun viceværten må flytte rundt på og opsætte kajakbøjler. Kajakker skal opbevares i de ophængte kajakbøjler uden omkringliggende effekter.