Vedtægt

________________________________________


På generalforsamlingen 27 april 2023 blev en række ændringer af Ejerforeningen Tuborg Sundpark's vedtægt godkendt. Ændringerne havde til formål at bringe foreningens vedtægt ajour med normalvedtægten af 2020.


Den nye og opdaterede vedtægt gælder fra generalforsamlingens dato.


Den nye vedtægt er her sammenskrevet med alle tidligere ændringer så den fremstår i et hele sådan som vedtaget.


2023 vedtægt for E/F Tuborg Sundpark.


Her findes normalvedtægten af 2020.