Vedtægt

________________________________________


På generalforsamlingen 2 september 2021 blev en ny særvedtægt for E/F Tuborg Sundpark godkendt. Denne er under tinglysning.


Den nye særvedtægt gælder fra generalforsamlingens dato og fungerer sammen med normalvedtægten for ejerforeninger af 2020 som foreningens vedtægt. Den nye særvedtægt er sammenskrevet med normalvedtægten så det fremstår i et hele som godkendt og kan findes her :


2021 vedtægt for E/F Tuborg Sundpark.


Særvedtægten som er sendt til tinglysning kan findes her:


2021 Særvedtægt for E/F Tuborg Sundpark


Her findes normalvedtægten.


Den gamle og pr 03092021 ikke længere gældende vedtægt for E/F havde udgangspunkt i foreningens første samlede vedtægt fra 2006 og er her midlertidigt vedhæftet sammen med de senere godkendte og tinglyste ændringer til den vedtægt.


Tidligere vedtægt E/F Tuborg Sundpark