Om matrikler og adgangsforhold på øen

Matrikelkort

Om matrikel og adgangsforhold på øen

____________________________

I foråret og sommeren 2021 er der udarbejdet et notat med en samlet oversigt over matrikel og adgangsforhold på øen hvorpå Tuborg Sundpark ligger.


Notatet baserer sig på historiske lokalplaner, deklarationer, tinglysninger og tilladelser samt gældende lov på tidspunktet og er samtidig et udtryk for den administrative praksis og viden der har været på området.


Notatet er udarbejdet for at dokumentere denne viden i en samlet form og for at have denne status til rådighed.


Notatet om matrikel og adgangsforhold findes her.


Det matrikulære kort for området findes her.

Ordensregler

Grundejerforeningen Tuborg Nord

_________________________________

Grundejerforeningens ordensreglement regulerer adfærds og opholdsregler på øen hvorpå Tuborg Sundpark ligger


Grundejerforeningen Tuborg Nord ejer Tuborg Linjen og arealet mod havneområdet udenfor Tuborg Sundpark frem til klapbroen til Tuborg Havnevej og molerne langs kanalerne.


Græsarealet foran Tuborg Sundpark og pumpestationen frem mod Tuborg Linjen ejes af Gentofte Kommune.