El, energi og vandforbrug

__________________________

Eltavlen for de enkelte lejligheder er placeret i teknikskabet.

Lejlighedens elmåler er placeret i kælderen i tavlerummet ved siden af trappen.


Fælles el-forbrug i bygningerne følges nøje og løbende, ligesom vand og energi forbrug så der kan gribes hurtigt ind ved afvigelser.


Der er i årene 2018-2020 løbende foretaget skift til LED belysning på udearealer samt i P-kældre. Det har medført bedre lys, længere holdbarhed og besparelser på el forbrug.


Se årsaflæsningerne for 2022 her.

Arkiv

Se årsaflæsninger for 2021 her

Se års aflæsninger for 2020 her