Forsikringer

__________________________

Ejendommen er forsikret gennem Protector Forsikring

Selvrisiko ved enkeltskader er 5000 kr


Glasforsikring er ligeledes gennem Protector Forsikring


Bestyrelsesansvarsforsikring gennem HDI Danmark


Arbejdsskadeforsikring gennem Alm Brand


Vi samarbejder med Willis forsikring og vores administrator for at sikre den bedst mulige dækning til den mest rimelige pris.


Skulle uheldet være ude så følg 'Procedure ved forsikringsskader' under vejledninger. Ejendommens forsikringer dækker alle faste installationer men ikke indbo. Her skal hver enkelt tegne egen forsikring.


Vi kan alle gøre noget for at begrænse risikoen for skader. Undlad at hælde fedt i køkkenvasken, da det giver risiko for stop i afløbsrørene, og overløb via vaske med risiko for vandskade. Det samme gælder toiletter, der kun benyttes til formålet og toiletpapir, og ikke til bind, bleer eller andet affald.


Pas på med at sætte selv små genstande direkte op ad ruderne, da det kan medføre termorude sprængninger. Sørg for grundig udluftning af lejligheden mindst en gang daglig, men sørg også for at det ikke regner ind på gulve og overgange. Husk specielt ved vandskade at sørge for at få lukket for vandet.


Vedligeholdelse af døre og vinduer er ligeledes en vigtig opgave, der påhviler den enkelte ejer. Trædøre skal olieres mindst en gang årligt-hængsler og lukkemekanismer på døre og vinduer skal smøres og det skal sikres at de virker som de skal. Derudover skal tætningslister vedligeholdes og udskiftes ved behov da der ellers skabes træk og mulighed for indtrængende vand.