Bestyrelsen

Henvendelser til hele bestyrelsen eller enkelt medlemmer sendes på e-mail: bestyrelsen@tuborgsundpark.dk

eller ved brug af formular på forsiden

Bestyrelsesmedlem 2004-2006

Formand siden april 2019

formand@tuborgsundpark.dk

Peter Feldinger

29 90 98 18

Henning Andreasen

Bestyrelsesmedlem siden 2009

Tekniske anlæg og vedligehold

Henning Dulong Andreasen

21 73 13 45

Bestyrelsesmedlem siden 2005

Haveanlæg og arkitektur

Henrik Hvidt

42148000

Bestyrelsesmedlem siden 2008

Juridiske spørgsmål

Erik Sevaldsen

Bestyrelsesmedlem siden 2016

Bestyrelsessuppleant 2014 – 2016

Bestyrelsens referent

Jeanineke Dahl Kristensen
Bestyrelsessuppleant siden 2022

Tina Bech

Bestyrelsessuppleant siden 2021

Lars Maagaard