Vedligeholdelse – hvem har ansvaret?

____________________________

Det er vigtigt, men kan af og til være svært i en ejerforening, at foretage en afgrænsning mellem den vedligeholdelse, der skal afholdes af ejerforeningen /E/F) og den enkelte ejers forpligtelse.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning med udgangspunkt i gældende praksis og foreningens vedtægt.


Udgangspunktet og det gældende princip er, at det indre areal i lejligheden og alt der eksklusivt benyttes af ejer eller dennes lejer, vedligeholdes af og fornyes af ejer. Udgifter hertil kan ikke pålægges fællesskabet i E/F. Det gælder fra dørtrin til lejligheden, til altanens gulvflader via alt indvendigt og det gælder lejlighedens depotrum i kælderen.


Ejerforeningen har ansvaret for al vedligeholdelse og istandsættelse udenfor lejligheden og af alt der er fælles eller vedrører klimabeskyttelsen af bygningerne.


Se vejledningen med flere detaljer her