Vedligeholdelse - hvem har ansvaret?

____________________________

Det er vigtigt, men kan af og til være svært i en ejerforening, at foretage en afgrænsning mellem den vedligeholdelse, der skal afholdes af ejerforeningen /E/F) og den enkelte ejers forpligtelse.


Bestyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning med udgangspunkt i gældende praksis og foreningens vedtægt.


Udgangspunktet og det gældende princip er, at det indre areal i lejligheden og alt der eksklusivt benyttes af ejer eller dennes lejer, vedligeholdes af og fornyes af ejer. For nogle detaljer gælder en standard der skal overholdes. 


Udgifter hertil kan ikke pålægges fællesskabet i E/F. Det gælder fra dørtrin til lejligheden, til altanens gulvflader via alt indvendigt og det gælder lejlighedens depotrum i kælderen.


Ejerforeningen har ansvaret for al vedligeholdelse og istandsættelse udenfor lejligheden og af alt der er fælles eller vedrører klimabeskyttelsen af bygningerne.


Se vejledningen med flere detaljer her