Oliering af gelænder og træværk

________________________________________

Vedligeholdelse af altanernes gelænder og andet udvendigt træværk påhviler den enkelte ejer. En gang årligt foretages afvaskning af træværk, en let slibning og endelig oliering. Olie til formålet udleveres gratis af viceværten.


Trædæk på balkongulve må IKKE olieres men skal fremstå sølvgrå. De kan afvaskes med vand og brun sæbe, dog således at det undgåes at vand og sæbe render ned af facaden og ned på underboens vinduer.

Et overslag på udførsel af arbejderne med rengøring samt oliering af gelænder og andet træværk kan findes her.


Ligeledes må terrasseadskillelserne ved stueetagernes lejligheder ikke olieres, men skal fremstå sølvgrå. Det er ejernes pligt at sørge for renholdelse om nødvendigt.