Oliering af gelænder og træværk

________________________________________

Vedligeholdelse af altanernes gelænder og andet udvendigt træværk påhviler den enkelte ejer. Det er en vigtig opgave der ikke bør nedprioriteres, da vejrliget her ved havet er hårdt ved træet. En gang årligt foretages afvaskning af træværk, evt. en let slibning og endelig oliering. Olie til formålet udleveres gratis af viceværten.


Trædæk på balkongulve må IKKE olieres men skal fremstå sølvgrå. De kan afvaskes med vand og brun sæbe, dog således at det undgåes at vand og sæbe render ned af facaden og ned på underboens vinduer.

Et overslag på udførsel af arbejderne med rengøring samt oliering af gelænder og andet træværk (2021 priser) kan findes her.


Terrasseadskillelserne ved stueetagernes lejligheder må olieres med klar olie, men skal i øvrigt fremstå sølvgrå. Det er ejernes pligt at sørge for nødvendig renholdelse. Olie til træet udleveres hos viceværten.