Nyt om Tuborg Sundpark

Her finder du diverse information og nyheder. Det kan være alt fra varsler, info angående oliering af trapper, maling af opgange, rengøring i P-kælder til sociale arrangementer

__________________________________________________________________

Rengøring og oprydning i P-kælder udføres i september. Der varsles på opslagstavler.


Der er foretaget de første trin i forskønnelse af firkant pladsen mod kanalerne. Der er plantet et platantræ og udsat græsser i et større bed. Varmen og tørken har givet græsser og træet vanskelige betingelser for succes . Arbejdet forventes afsluttet og nødvendige planteskift foretaget i løbet af efteråret.


Maling og anden vedligehold på bygning 31 (opg 1 og 2) er afsluttet og er nu i gang ved bygning 32 (opg3-5) med 3-4 ugers indsats ved hver opgang. Arbejdet vil strække sig til ind i efteråret.


Der er med stor succes indført P-restriktioner og P-vagt fra 1 juni langs havnen. Der har ikke været nogen gener fra parkering langs havnen i denne sommer. I første omgang friholdes beboerparkeringen fra P-vagt.


Reetablering af afspærringen mod havnekanten foran blok 34 er igang. Den tidligere pullert er ikke længere funktionsdygtig og der skal investeres i nyt udstyr fra Grundejerforeningen Tuborg Nord.


Arbejdet med etablering af reserveledning fra Pumpestation blev afsluttet i juli 2021.


Den i uge 7 og 8 gennemførte nedklipning af hækkene foran bygningerne 32 og 33 og efterfølgende gødning med Champost har givet anledning til en del nyt ukrudt. De højeste væsker er fjernet og resten forventes kvalt af de tilvoksede buske fra næste forår. Allerede nu er der god vækst.


Oprydning i anlægget samt efterårsklipning af hække og græs er planlagt til første halvdel af september.


Vi har påbegyndt istandsættelse af hoveddøre og indgangsparti med en ny og stærk behandling. Dørene ved opg 1 og 2 har været test eksempler og kan beses hvis man er nysgerrig . Øvrige døre forventes malet i sensommeren 2021 og i løbet af 2022.


For nyt om generalforsamling se under dokumenter/generalforsamling.