Nyt om Tuborg Sundpark

__________________________________________________________________

Der har natten mellem 29 og 30 august været en række tyverier fra 5 kælderrum i blok 33 og 34. Der er primært stjålet dyre cykler. Politiet har fået anmeldelser af disse og tidligere tyverier af vin og en cykel i miden af maj og tidligt juni. Se et rundsendte nyhedsbrev med fuld tekst her.


Hjælp hinanden med at holde øje med uvedkommende og mistænkelige personer på vore områder og omkring Tuborg Sundpark. Der har blandt andet været øget trafik henover vore arealer, idet man fejlagtigt tror at man kan passere til Tuborg Linjen. Lidt høflig tilrettevisning når det observeres vil være en stor hjælp til at få det standset. Politiet tager gerne mod anmeldelse af mistænkelig adfærd på telefon 114.

Et samarbejde med udveksling af oplysninger er sat i gang mellem grundejerforeningerne i Tuborg Nord og Tuborg Syd.


Cykeloprydningen er gennemført og resterende cykler med røde bånd fjernet 6 juni 2022. Henvendelse til Jørgen Flink vores vicevært hvis man savner en cykel. Måske er de fjernede cykler endnu ikke kørt bort.


Reetablering af afspærringen mod havnekanten foran blok 34 er afsluttet med etablering af en ny pullert og denne blev endelig sat i drift med udgangen af juni måned. Den øgede bil trafik langs havnemolerne falder dermed bort


Region Hovedstaden har i maj og juni foretaget boringer for eventuelle forureningsrester, der måtte påvirke overfladevandet. Se brevene fra regionen under dokumenter/miljøafgørelser.


Tuborg Havn har fået godkendt udlægning af flydemoler i yderbassinet. Arbejdet blev afsluttet medio maj 2022 og de er nu i drift med nyt præg i havnen.


P-restriktioner og P-vagt, der via Grundejerforeningen blev indført i juni 2021, har fungeret perfekt, og der har ikke været nogen gener fra parkering langs havnen i den forløbne sommer og efterår. Ordningen skal evalueres i august/september 2022 sammen med Gentofte Kommune,


For nyt om generalforsamling se under dokumenter/generalforsamling samt næste geeneralforsamling.