Nyt om Tuborg Sundpark

__________________________________________________________________

Så er sommeren så småt igang. Den er startet med en god gang tørke, der gør livet vanskeligt for vore mange nye planter. Vi forsøger i bestyrelsen og med enkelte andre at vande hvad vi kan nå, men kan bruge flere frivillige til opgaven. Henvendelse til bestyrelsen@tuborgsundpark.dk. Pullerten for enden af blok 34 havarerede i vinter på grund af en påkørsel. Den er i det tidlige maj 2023 udskiftet med en ny, som derfor igen kan forhindre unødig kørsel langs molerne i havnen.


I 2023 skal de sidste to bygninger nr 33 og 34 males. Arbejdet startede

i slutningen af april med opstilling af stillads omkring opgangene 7-9. Opgangene 10-12 forventes at skulle under behandling fra slut juli til oktober men tidspunkter kan afhængig af vejret variere. Enkelte steder er der følgearbejder omkring vinduer og døre, der udføres når der er stillads.


Vores gartnere fra Grøn Vækst har været flittige i foråret. Der er fornyelsesbeskåret buskads mod nord og mod pumpestationen. Grenene blev til flis, der er blæst ind mellem buskene som jordforbedring og til at hæmme ukrudtsvækst.


Træet på firkanten mod Tuborg Kanal har fået pleje med ekstra muld. Januar og marts har givet rigtig meget vand til træet og til vores nyplantede havtorn langs Tuborg Linien, samt de nye bøgeplanter der er udsat i hækkene. De sidste huller vil blive lukket i det tidlige forår.


Der er øget opmærksomhed på sikkerhed og der skal derfor opsættes sikkerhedshegn, hvor der er risiko for faldulykker. Det drejer sig dels om udskiftning af eksisterende men slidt hegn, dels om nye hegn langs nedkørslen til P kælder foran blok 32.


Gentofte Fjernvarme har varslet stigninger i specielt den variable omkostning p.gr.af stigende priser på flis, træ, biogas, affaldsforbrænding og naturgas som benyttes ved produktionen af varmen. Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget stigningen 19 december 2023. Heldigvis med en noget lavere stigning end først varslet, men det vil påvirke a conto afregningerne med stigninger på ca 21% pr 1 februar 2023.


Gentofte Kommune påbegynder projekter for forøget biodiversitet i kommunen. Det er bl.a. kommet trekantområdet ved indkørslen til pumpestationen til gode. I slutningen af november 2022 blev der plantet et blandet buskads af bl.a. roser og havtorn på grunden. Vi har sammen med grundejerforeningen været i dialog med kommunen og har foreslået forskellige yderligere tiltag man kan tage langs med muren, ligesom kommunen selv havde ideer.


P-restriktioner og P-vagt, der via Grundejerforeningen blev indført i juni 2021, har fungeret perfekt, og der har ikke været nogen gener fra parkering langs havnen i den forløbne sommer og efterår. Ordningen er evalueret i august/september 2022 sammen med Gentofte Kommune og det i starten af november 2022 blev det bekræftet at ordningen gøres permanent. Det er vi meget taknemmelige for.


Tyverier

Efter en række cykeltyverier fra kælderrum og kælderområder i perioden medio juni -30 august i blok 33 og 34 er sikkerheden omkring blokkene gennemgået og der har været kontakt til polititet. Se det rundsendte nyhedsbrev med fuld tekst her.


Nøglebrikker er gennemgået og et par mistænkeligt anvendte brikker er taget ud af drift i samarbejde med ejeren og firmaet. Man kan altid henvende sig til vicevært Jørgen Flink for at få nøglebrikker tjekket.


Hjælp hinanden med at holde øje med uvedkommende og mistænkelige personer på vore områder og omkring Tuborg Sundpark. Der har blandt andet været øget trafik henover vore arealer, idet man fejlagtigt tror at man kan passere til Tuborg Linjen. Lidt høflig tilrettevisning når det observeres vil være en stor hjælp til at få det standset. Politiet tager gerne mod anmeldelse af mistænkelig adfærd på telefon 114.


Et samarbejde med udveksling af oplysninger er sat i gang mellem grundejerforeningerne i Tuborg Nord og Tuborg Syd.


Region Hovedstaden har i maj og juni foretaget boringer for eventuelle forureningsrester, der måtte påvirke overfladevandet. Se brevene fra regionen under dokumenter/miljøafgørelser.