Nyt om Tuborg Sundpark

__________________________________________________________________

Cykeloprydning: Husk at fjerne røde bånd på egne cykler. Alle cykler med røde bånd fjernes 6 juni 2022.

Årets generalforsamling blev afholdt 28 april 2022 i The Cube med stor deltagelse. Se referat under Generalforsamlingsreferater.

En ny husorden blev vedtaget og kan findes her på hjemmesiden.


Reetablering af afspærringen mod havnekanten foran blok 34 er afsluttet med etablering af en ny pullert. Der afventes nu kun adgangskontrolsystem inden afspærringen kan træde endeligt i kraft.


Region Hovedstaden skal bore for eventuelle forureningsrester, der måtte påvirke overfladevandet. Det foregår i maj 2022 i området omkring Tuborg Sundpark. Se brevene fra regionen under dokumenter/miljøafgørelser.


Tuborg Havn har fået godkendt udlægning af flydemoler i yderbassinet. Arbejdet er afsluttet på Sydsiden mod havnekontoret. Arbejdet på nordsiden mod Tuborg Sundpark afsluttes medio maj 2022.


Grøn Vækst er kommet godt i gang med arbejdet i de grønne områder og medarbejderne føler sig godt taget imod. Tak for det.


Tak til alle for tålmodigheden i forbindelse med malingen og istandsættelsen af bygninger 31 og 32 i 2021. Der samles nu erfaringer og forbedringsmuligheder ind til afviklingen af samme process på bygningerne 33 og 34 i 2023


Forskønnelse af firkanten mod kanalerne er afsluttet. OK Nygaard sørgede for at plante et nyt træ og græsserne er udskiftet. Kredsen omkring træet er ligeledes afsluttet med 4 store flotte sten og udplantning af græsarter. Vi ser frem til god vækst i foråret 2022.


P-restriktioner og P-vagt, der via Grundejerforeningen blev indført i juni 2021, har fungeret perfekt, og der har ikke været nogen gener fra parkering langs havnen i den forløbne sommer og efterår. Ordningen skal evalueres henover sommeren 2022 sammen med Gentofte Kommune,


For nyt om generalforsamling se under dokumenter/generalforsamling samt næste geeneralforsamling.


For nyt om initiativer til at styrke det sociale sammenhold omkring Tuborg Havn se nedenfor.Oplæg til social aktivitet i Tuborg Havn

Følgende er indsat på vegne af formanden for Havneudvalget i Tuborg Havn:

Som nogle ved er der tale om at lave sociale aktiviteter i Tuborg Havn. Et af projekterne er vinter-kapsejlads med fjernstyrede modelsejlbåde i havnen. Det foregår typisk lørdage eller søndage over et par timer, hvor der udlægges en bane i havnen. Dette annonceres via e-mail til de tilmeldte.

Når det er muligt indlægges lidt fælles hygge, frokost eller grill pølser, varm chokolade o.lign. De første sejladser har fundet sted i januar og februar – når der ikke har været storm eller kraftig blæst.

Sejlaktiviteterne baseres dels på Seawind model bådene, da der er rigtig mange af dem i området i forvejen. Men fremover primært på Dragon Flite 95 båden. 

Se link: https://holte-modelhobby.dk/shop/62-sejlbaade/67905-dragon-flite-95-joysway-sejlbaad-rtr-24-ghz/

    https://www.youtube.com/watch?v=EPahm-ZaHlc&t=25s

Det er som det fremgår en 95 cm lang velsejlende båd, med masser af trim muligheder, rigtig god til prisen, og en klasse der både kan skaffes i øjeblikket og som er i vækst. Prisen (Janaur 2022) er som det fremgår af Holte Model’s hjemmeside 3.195,- kr. for en komplet båd med fjernstyring, og minimal samling. 

Hvis du har lyst til at være med, så giv besked til formanden for havneudvalget Peter Midtgaard (+45 25 26 46 82 ) så hurtigt som muligt – gerne med det samme – så kan hjemkøb koordineres. 

Til alle dem der allerede har Seawind, så fortvivl ikke. Er der nok Seawind der stiller op, bliver der lavet to starter. Det har været tilfældet i de første sejladser.

Peter Midtgaard hører gerne hvis i vil vide mere, har gode ideer eller måske vil være med til at bestille flere.