Nyt om Tuborg Sundpark

__________________________________________________________________

Vores gartnere fra Grøn Vækst har været flittige i januar og det tidlige februar. Der er fornyelsesbeskåret buskads mod nord og mod pumpestationen. Grenene bliver til flis, der sprøjtes ind mellem buskene som jordforbedring og til at hæmme ukrudtsvækst.

Træet på firkanten mod Tuborg Kanal har fået pleje med ekstra muld. Januar har givet rigtig meget vand til træet og til vores nyplantede havtorn langs Tuborg Linien, samt de nye bøgeplanter der er udsat i hækkene. De sidste huller vil blive lukket i det tidlige forår.

Gentofte Fjernvarme har varslet stigninger i specielt den variable omkostning p.gr.af stigende priser på flis, træ, biogas, affaldsforbrænding og naturgas som benyttes ved produktionen af varmen. Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget stigningen 19 december 2023. Heldigvis med en noget lavere stigning end først varslet, men det vil påvirke a conto afregningerne med stigninger på ca 21% pr 1 februar 2023.


Gentofte Kommune påbegynder projekter for forøget biodiversitet i kommunen. Det kommer bl.a. trekantområdet ved indkørslen til pumpestationen til gode. Der er i slutningen af november 2022 plantet et blandet buskads af bl.a. roser og havtorn på grunden. Vi har sammen med grundejerforeningen været i dialog med kommunen og har foreslået forskellige yderligere tiltag man kan tage langs med muren, ligesom kommunen selv havde ideer.


P-restriktioner og P-vagt, der via Grundejerforeningen blev indført i juni 2021, har fungeret perfekt, og der har ikke været nogen gener fra parkering langs havnen i den forløbne sommer og efterår. Ordningen er evalueret i august/september 2022 sammen med Gentofte Kommune og det er her i starten af november 2022 bekræftet at ordningen gøres permanent. Det er vi meget taknemmelige for.


Tyverier

Efter en række cykeltyverier fra kælderrum og kælderområder i perioden medio juni -30 august i blok 33 og 34 er sikkerheden omkring blokkene gennemgået og der har været kontakt til polititet. Se det rundsendte nyhedsbrev med fuld tekst her.


Nøglebrikker er gennemgået og et par mistænkeligt anvendte brikker er taget ud af drift i samarbejde med ejeren og firmaet. Man kan altid henvende sig til vicevært Jørgen Flink for at få nøglebrikker tjekket.


Hjælp hinanden med at holde øje med uvedkommende og mistænkelige personer på vore områder og omkring Tuborg Sundpark. Der har blandt andet været øget trafik henover vore arealer, idet man fejlagtigt tror at man kan passere til Tuborg Linjen. Lidt høflig tilrettevisning når det observeres vil være en stor hjælp til at få det standset. Politiet tager gerne mod anmeldelse af mistænkelig adfærd på telefon 114.


Et samarbejde med udveksling af oplysninger er sat i gang mellem grundejerforeningerne i Tuborg Nord og Tuborg Syd.


Region Hovedstaden har i maj og juni foretaget boringer for eventuelle forureningsrester, der måtte påvirke overfladevandet. Se brevene fra regionen under dokumenter/miljøafgørelser.


For nyt om generalforsamling se under dokumenter/generalforsamling samt næste generalforsamling (27 april 2023)