Nyt om Tuborg Sundpark

__________________________________________________________________

Næste generalforsamling afholdes 23 april 2024.


Det seneste nyhedsbrev udkom 14 november 2023.. Find dette under Nyheder/Nyhedsbreve.


Siden her opdateres med nyheder mellem opsamlende nyhedsbreve.


Opdateret 31 januar 2024


Stormene i oktober, november og december 2023 har været hårde ved bygningerne og der er mange små og store skader hvor vand er trængt ind. Der er søgt om forsikringsdækning for de nye opståede skader og dette er godkendt. Forsikringsselskabet har dog krævet at årsagen afdækkes og at der foretages udbedring før skaderne dækkes.


De skadesramte må derfor desværre væbne sig med tålmodighed indtil dette er afdækket. Bestyrelsen har hyret et konsulentfirma til at hjælpe med detektiv arbejdet og de har lovet at arbejde hurtigt.


Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at den enkelte ejer vedligeholder trædøre med olie hvert år; sørger for at hængsler og beslag smøres og gås efter for funktionalitet, samt ikke mindst sikrer at tætningslister fungerer efter hensigten og udskifter ved behov. Manglende vedligehold giver vandskader og træk i lejligheden.


Stormene og det meget vand medførte desværre også at to af vore store træer lagde sig. De er nu skåret op og fjernet. Der er endnu et par træer , som der holdes øje med, fordi også de er påvirkede af stormene.


Foreningens næste generalforsamling afholdes 23. april 2024. Forberedelserne er igang og her ska blot mindes om at eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen eller administrator i hænde senest med udgangen af februar 2024