Generalforsamling

_________________


Generalforsamlingen, der i normale år tilstræbes afholdt senest inden udgangen af april, er ejerforeningens højeste myndighed.


Ekstra ordinære generalforsamlinger indkaldes ved behov for særlige beslutninger.


Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt 28 april 2022.


Næste generalforsamling afholdes i april 2023.