Generalforsamling

_________________


Generalforsamlingen, der i normale år tilstræbes afholdt senest inden udgangen af april, er ejerforeningens højeste myndighed.


Ekstra ordinære generalforsamlinger indkaldes ved behov for særlige beslutninger.


Sidste generalforsamlingen blev afholdt 27 april 2023.