Generalforsamling

_________________


Generalforsamlingen, der i normale år tilstræbes afholdt senest inden udgangen af april, er ejerforeningens højeste myndighed.


Ekstra ordinære generalforsamlinger indkaldes ved behov for særlige beslutninger.


Sidste generalforsamlingen blev afholdt 23 april 2024 - for referat se under 'Generalforsamlings referater'.

For årsrapporter og driftbudget for løbende år se under 'Regnskab og budget'


Den næste generalforsamling forventes afholdt i slutningen af april 2025 - se evt. også under 'Næste generalforsamling'